מסלול מואץ לתואר שני

המסלול מוצע לתלמידות ולתלמידים מצטיינות ומצטיינים המעוניינים להמשיך לתואר שני במחלקה למדע המדינה.

האופציה פתוחה לתלמידי המחלקה למדע המדינה שסיימו את שנה ב' עם ממוצע מצטבר של 83 לפחות במדע המדינה ומעוניינים להמשיך לתואר שני.

ניתן להתחיל לצבור נקודות מהתואר השני כבר בשנה השלישית ללימודי הבוגר. במתכונת זו יוכלו התלמידים להשלים תואר ראשון ושני במהלך ארבע שנים.

התואר השני במסלול העיוני (ללא תזה), מורכב מ-36 נ"ז, הכוללות 28 נ"ז של קורסים ו-8 נ"ז עבור שתי עבודות סמינריוניות. ניתן להתחיל ללמוד קורסי בחירה בכל אחת מהמגמות המוצעות במחלקה בהתאם לתנאי הקבלה בכל מגמה.

אנחנו מאשרים לצבור עד 12 נ"ז של קורסי בחירה במוסמך אשר יוגדרו כקורסים מאוחסנים. ניתן לקחת כל קורס בחירה למוסמך, אך כתיבת עבודת סמינר בקורס מוסמך לא תתאפשר בקורסים המיועדים לאחסון. האפשרות לקחת קורסי חובה מלימודי מוסמך מותנית באישור מיוחד של מזכירות המחלקה.

עם סיום חובות הבוגר ולקראת השנה הרביעית, יש להירשם לתואר השני, על פי כללי המחלקה והאוניברסיטה. בשנה הרביעית בתכנית (והראשונה לתואר השני) יושלמו מכסת הנקודות לתואר, בהתאם למסלול ולתכנית הלימודים.

לימודי התואר השני במחלקה מרוכזים ביום אחד בשבוע – ביום שני (מסלול עיוני).

לפרטים נוספים אנא שלחו מייל לנעה, במזכירות מדע המדינה: noabenu@savion.huji.ac.il

ניתן גם לפנות ליועץ המוסמך, ד"ר יפתח אלעזר, במייל: yiftah.elazar@mail.huji.ac.il