מגמת משפט, ממשל וחברה

מגמת משפט, ממשל וחברה

שנת הלימודים תשפ"א

ראש המגמה: פרופ' דן אבנון

רכז אקדמי: עו"ד אופיר חדד

 

מגמת משפט, ממשל וחברה הינה מגמה חדשה וייחודית של המחלקה למדע המדינה, בשיתוף הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית, אשר נועדה להקנות לתלמידי תואר מוסמך במדע המדינה ידע רלוונטי בתחומי המשפט, הממשל והחברה בישראל. מגמה זו צמחה מתוך ההבנה כי המשפט הינו גוף ידע נדרש בכל עשייה פוליטית, ציבורית וחברתית. על כן, הכשרה משולבת בתחומים אלו במסגרת תואר מוסמך (לא מחקרי) במחלקה למדע המדינה תקנה לתלמידי המגמה ידע ומיומנויות נדרשות בכל אחד מן התחומים לצד חיזוק ההכרה לגבי יחסי הגומלין ביניהם. תוכנית הלימודים במגמה כוללת קורסי חובה ובחירה במחלקה למדע המדינה בשילוב מרכיב משמעותי של קורסי בחירה בפקולטה למשפטים. למסיימים בהצלחה יוענק תואר מוסמך במדע המדינה במגמת משפט, ממשל וחברה.

 

קהל היעד

  • בוגרי מדע המדינה בעלי מוטיבציה גבוהה ועניין בתחומי המשפט, הממשל והחברה בישראל.
  • בוגרי תואר ראשון במדעי החברה, אשר עומדים בדרישות הקבלה לתואר מוסמך של המחלקה למדע המדינה ויעברו בהצלחה קורסי השלמה / מבחני פטור בתיאום עם היועץ לתואר מוסמך.

מבנה הלימודים

תכנית הלימודים במגמה מורכבת מקורסי חובה ובחירה מטעם המחלקה למדע המדינה בשילוב מרכיב משמעותי של קורסי בחירה מטעם הפקולטה למשפטים. בנוסף, התלמידים ישתתפו בימי עיון וסיורים לימודיים במוקדי העשייה המשפטית והפוליטית בירושלים. התכנית הינה במסלול לא מחקרי ללא עבודת גמר.

תכנית הלימודים

התכנית מתוכננת ל-4 סמסטרים, לא כולל קורסי השלמה לחייבים בכך. קורסי ההשלמה יינתנו במהלך שנת הלימודים הראשונה לתואר, כאשר קיימת אפשרות להמיר חלק מקורסי ההשלמה בבחינות פטור. פרטים מלאים בנושא ניתן לקבל במזכירות המחלקה.

קורסי חובה במגמה (10 נקודות זכות):

קורסי חובה כלליים לתואר מוסמך לצד קורסי חובה של המגמה, אשר עוסקים בממשק שבין משפט, ממשל וחברה.

קורסי בחירה במחלקה למדע המדינה (10 נקודות זכות)

מתוך מבחר קורסי הבחירה במחלקה הפתוחים לתלמידי המגמה. במסגרת קורסי הבחירה ניתן יהיה גם ללמוד קורסים בהיקף של עד 4 נקודות זכות במחלקות אחרות של הפקולטה למדעי החברה על פי רשימת הקורסים שתהיה פתוחה לתלמידי המגמה.

כתיבת עבודת סמינר (4 נקודות זכות)

מתוך מבחר הסמינרים במחלקה הפתוחים לתלמידי המגמה.

קורסי בחירה בפקולטה למשפטים (12 נקודות זכות)

מתוך מגוון קורסי הבחירה בפקולטה למשפטים הפתוחים לתלמידי המגמה.

סה"כ מכסת הנקודות לתואר הינה 36 נ"ז