אנא בחר/י

שאלות נפוצות

אני רשומה במערכת הרישום לקורס מסוים אך אני לא יכולה להיכנס לאתר הקורס בmoodle. מה אפשר לעשות?

יכולות להיות לכך מספר סיבות: א. קורסים שנרשמתם אליהם יופיעו ב-moodle תוך שני ימי עבודה ממועד ההרשמה. ב. אם לכל התלמידות בקורס אין אפשרות להיכנס לאתר הקורס, כנראה שהמרצה לא פתחה עדיין את הקורס לצפייה. בכל אופן ניתן ליצור קשר עם מתאם התקשוב של הפקולטה

ברצוני להירשם לתואר בוגר במדע המדינה במסגרת חג חוגית, אך באתר של הרישום לאוניברסיטה אין את האפשרות הזאת.

לפי נהלי האוניברסיטה: בשנה א' חייבים כל תלמידי המחלקה ללמוד במסלול הדו-חוגי. תלמיד יהיה רשאי לעבור למסלול חד-חוגי בשנת הלימודים השנייה רק אם עמד בתנאי המעבר המפורטים בפרק ד' בשנתון הפקולטה