אנא בחר/י

כיצד אני יכולה לערער על ציון בחינה או עבודה?

על מנת לערער על ציון, יש לגשת למורה / מתרגלת בשעת הקבלה, ולאחר מכן למלא את טופס הערעור ולהעביר את הטופס בצירוף העבודה/המבחן למרצה. יש לוודא לפני כן כיצד המרצה ביקשה את טופס הערעור- ידנית בתא או במייל.