אנא בחר/י

קיבלתי ציון שאינני מרוצה ממנו בקורס ואני מעוניין לחזור על הקורס בשנה הבאה. איך אני יכול לעשות זאת?

חזרה על קורס בשנית אפשרית אך ורק בשנה עוקבת, באישור המרצה.