סגל

גלית  בינט

גלית בינט

דוקטורנטית המחלקה למדע המדינה
נושא עבודת מחקר: תרומת החינוך המקצועי לעיר: זהות מקומית, אי שוויון (צמצום פערים) ופיתוח מדיניות חינוכית עירונית
מנחים: פרופ' אבנר דה-שליט ופרופ' מומי דהן
מחקר זה יוצא מתוך התמודדותן של הרשויות המקומיות בפריפריה החברתית והגיאוגרפית עם פערים כלכליים וחברתיים, קיטוב מרחבי, ניעות כלכלית נמוכה והגירה שלילית של צעירי …