סגל

Chen Elisha

חן אלישע

דוקטורנטית, המחלקה למדע המדינה
נושא עבודת המחקר: שימוש ביוריסטיקות בעת קבלת החלטות בהצבעה
מנחים: פרופ' אלכס מינץ (המרכז הבינתחומי הרצליה) ופרופ' דוד לוי-פאור
יאיר אמיתי

יאיר אמיתי

דוקטור, המחלקה למדע המדינה
נושא עבודת מחקר - אידיאולוגיה או רגשות: כיצד קיטוב רגשי משפיע על התנהגות בוחרים וקיטוב אידיאולוגי של האליטה
מנחה: פרופ' אורית קדר
גלית  בינט

גלית בינט

דוקטורנטית המחלקה למדע המדינה
נושא עבודת מחקר: תרומת החינוך המקצועי לעיר: זהות מקומית, אי שוויון (צמצום פערים) ופיתוח מדיניות חינוכית עירונית
מנחים: פרופ' אבנר דה-שליט ופרופ' מומי דהן
מחקר זה יוצא מתוך התמודדותן של הרשויות המקומיות בפריפריה החברתית והגיאוגרפית עם פערים כלכליים וחברתיים, קיטוב מרחבי, ניעות כלכלית נמוכה והגירה שלילית של צעירי …